Ελληνικά English Deutsch Italiano Francais Espanol Arabic Chinese


πώληση, ενοικίαση, βιομηχανικό, βιοτεχνικό, βιομηχανικός, ακίνητο, χώρος, οικόπεδο, εργοστάσιο, κτήριο, κτίριο, αποθήκη, αποθήκες, logistics, εξαίρεση, αδεια, αδειας, φωτοβολταϊκά, φωτοβολταϊκό, φωτοβολταϊκού, πάρκο, πάρκου, ΒΙ.ΠΕ., ΒΙΠΕ, πρέβεζα, πρέβεζας, πρεβέζης, βιοτεχνία, ήπειρος, ελλάδα, ετβα, ΡΑΕ

πώληση, ενοικίαση, βιομηχανικό, βιοτεχνικό, βιομηχανικός, ακίνητο, χώρος, οικόπεδο, εργοστάσιο, κτήριο, κτίριο, αποθήκη, αποθήκες, logistics, εξαίρεση, αδεια, αδειας, φωτοβολταϊκά, φωτοβολταϊκό, φωτοβολταϊκού, πάρκο, πάρκου, ΒΙ.ΠΕ., ΒΙΠΕ, πρέβεζα, πρέβεζας, πρεβέζης, βιοτεχνία, ήπειρος, ελλάδα, ετβα, ΡΑΕ

πώληση, ενοικίαση, βιομηχανικό, βιοτεχνικό, βιομηχανικός, ακίνητο, χώρος, οικόπεδο, εργοστάσιο, κτήριο, κτίριο, αποθήκη, αποθήκες, logistics, εξαίρεση, αδεια, αδειας, φωτοβολταϊκά, φωτοβολταϊκό, φωτοβολταϊκού, πάρκο, πάρκου, ΒΙ.ΠΕ., ΒΙΠΕ, πρέβεζα, πρέβεζας, πρεβέζης, βιοτεχνία, ήπειρος, ελλάδα, ετβα, ΡΑΕ

πώληση, ενοικίαση, βιομηχανικό, βιοτεχνικό, βιομηχανικός, ακίνητο, χώρος, οικόπεδο, εργοστάσιο, κτήριο, κτίριο, αποθήκη, αποθήκες, logistics, εξαίρεση, αδεια, αδειας, φωτοβολταϊκά, φωτοβολταϊκό, φωτοβολταϊκού, πάρκο, πάρκου, ΒΙ.ΠΕ., ΒΙΠΕ, πρέβεζα, πρέβεζας, πρεβέζης, βιοτεχνία, ήπειρος, ελλάδα, ετβα, ΡΑΕ

Τοποθεσία Βιομηχανικού Ακινήτου προς Πώληση ή Ενοικίαση
(Ολόκληρο ή τμηματικά)
Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.) Πρέβεζας
Πρέβεζα - Ηπειρος
Με άδεια παραγωγής ενέργειας από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) για Φωτοβολταϊκό Πάρκο 100Kw
(Εξαίρεση Αδείας σύμφωνα με την νομοθεσία)
και δυνατότητα τοποθέτησης 100Kw επιπλέον χωρίς άδεια στην στέγη του βιομηχανικού κτηρίου.


βιομηχανικό, βιοτεχνικό, βιομηχανικός, ακίνητο, χώρος, οικόπεδο, εργοστάσιο, κτήριο, κτίριο, αποθήκη, αποθήκες, εξαίρεση, αδεια, αδειας, φωτοβολταϊκά, φωτοβολταϊκό, φωτοβολταϊκού, πάρκο, πάρκου, πώληση, ενοικίαση, βι.πε., βιπε, πρέβεζα, πρέβεζας, πρεβέζης, βιοτεχνία, ήπειρος, ελλάδα, ετβα, βιομηχανικό  ακίνητο προς πώληση ή ενοικίαση, βιομηχανική περιοχή, ΒΙ.ΠΕ., ΒΙΠΕ, Πρέβεζας, Πρέβεζα, Ηπειρος. logistics,  αποθήκες, αποθήκη, μεταφορές, βιομηχανική και βιοτεχνική χρήση, ανακύκλωση, διαχείριση αποβλήτων, αστικά, ιατρικά, βιομηχανικά, απόβλητα, ψυκτικούς θαλάμους, ψυκτικοί θάλαμοι, χονδρικό και λιανικό εμπόριο, συσκευαστήρια,  συνεταιρισμούς, συνεταιρισμοί, κατασκευαστικές και  παραγωγικές εργασίες και δραστηριότητες, αντιπροσωπείες και συνεργεία αυτοκινήτων ή φορτηγών, μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων και φορτηγών, φύλαξη και συντήρηση και ανταλλακτικά και τροφοδοσία και πώληση και πωλήσεις σκαφών.

Μεσίτες και Μελετητικά Γραφεία Επενδύσεων / Επιδοτήσεων ευπρόσδεκτα
Η αγορά του ακινήτου τυγχάνει επιδότησης από τα προγράμματα επιδοτήσεων (Επενδυτικός Νόμος, ΕΣΠΑ, κλπ.)

.

Περιγραφή     Τοποθεσία     Φωτογραφίες     Επικοινωνία


Ελληνικά     English     Francais     Deutsch     Italiano     Espanol     Arabic     Chinese