Ελληνικά English Deutsch Italiano Francais Espanol Arabic Chinese


πώληση, ενοικίαση, βιομηχανικό, βιοτεχνικό, βιομηχανικός, ακίνητο, χώρος, οικόπεδο, εργοστάσιο, κτήριο, κτίριο, αποθήκη, αποθήκες, logistics, εξαίρεση, αδεια, αδειας, φωτοβολταϊκά, φωτοβολταϊκό, φωτοβολταϊκού, πάρκο, πάρκου, ΒΙ.ΠΕ., ΒΙΠΕ, πρέβεζα, πρέβεζας, πρεβέζης, βιοτεχνία, ήπειρος, ελλάδα, ετβα, ΡΑΕ

πώληση, ενοικίαση, βιομηχανικό, βιοτεχνικό, βιομηχανικός, ακίνητο, χώρος, οικόπεδο, εργοστάσιο, κτήριο, κτίριο, αποθήκη, αποθήκες, logistics, εξαίρεση, αδεια, αδειας, φωτοβολταϊκά, φωτοβολταϊκό, φωτοβολταϊκού, πάρκο, πάρκου, ΒΙ.ΠΕ., ΒΙΠΕ, πρέβεζα, πρέβεζας, πρεβέζης, βιοτεχνία, ήπειρος, ελλάδα, ετβα, ΡΑΕ

πώληση, ενοικίαση, βιομηχανικό, βιοτεχνικό, βιομηχανικός, ακίνητο, χώρος, οικόπεδο, εργοστάσιο, κτήριο, κτίριο, αποθήκη, αποθήκες, logistics, εξαίρεση, αδεια, αδειας, φωτοβολταϊκά, φωτοβολταϊκό, φωτοβολταϊκού, πάρκο, πάρκου, ΒΙ.ΠΕ., ΒΙΠΕ, πρέβεζα, πρέβεζας, πρεβέζης, βιοτεχνία, ήπειρος, ελλάδα, ετβα, ΡΑΕ

πώληση, ενοικίαση, βιομηχανικό, βιοτεχνικό, βιομηχανικός, ακίνητο, χώρος, οικόπεδο, εργοστάσιο, κτήριο, κτίριο, αποθήκη, αποθήκες, logistics, εξαίρεση, αδεια, αδειας, φωτοβολταϊκά, φωτοβολταϊκό, φωτοβολταϊκού, πάρκο, πάρκου, ΒΙ.ΠΕ., ΒΙΠΕ, πρέβεζα, πρέβεζας, πρεβέζης, βιοτεχνία, ήπειρος, ελλάδα, ετβα, ΡΑΕΒιομηχανικός Χώρος - Βιομηχανικό Ακίνητο προς Πώληση ή Ενοικίαση
(Ολόκληρο ή τμηματικά)
Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.) Πρέβεζας
Πρέβεζα - Ηπειρος
Με άδεια παραγωγής ενέργειας από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)
για Φωτοβολταϊκό Πάρκο 100Kw
(Εξαίρεση Αδείας σύμφωνα με την νομοθεσία)
και δυνατότητα τοποθέτησης 100Kw επιπλέον χωρίς άδεια στην στέγη του βιομηχανικού κτηρίου

 
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία
επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 6932-30.70.60

Μεσίτες και Μελετητικά Γραφεία Επενδύσεων / Επιδοτήσεων ευπρόσδεκτα

Η αγορά του ακινήτου τυγχάνει επιδότησης από τα προγράμματα επιδοτήσεων (Επενδυτικός Νόμος, ΕΣΠΑ, κλπ.)

.
Περιγραφή     Τοποθεσία     Φωτογραφίες     Επικοινωνία

Ελληνικά     English     Francais     Deutsch     Italiano     Espanol     Arabic     Chinese